ul.Wejherowska 1 ,
84-110 Krokowa

  • św. Jan Paweł II

    św. Jan Paweł II

    Zawsze miałem dylemat: Co czytać? Starałem się wybierać to, co najistotniejsze. Tyle rzeczy się publikuje. Nie wszystkie są wartościowe i pożyteczne. Trzeba umieć wybierać i radzić się, co czytać.
  • Ojciec Święty Franciszek

    Ojciec Święty Franciszek

    Wiara ze swej natury wymaga wyrzeczenia się chęci natychmiastowego posiadania[...], jest zaproszeniem, by otworzyć się na źródło światła, szanując tajemnicę Oblicza, które zamierza objawić się osobiście i w odpowiednim czasie.
  • św. Matka Teresa z Kalkuty

    św. Matka Teresa z Kalkuty

    Cisza daje nam nowe spojrzenie na wszystko. Potrzebujemy ciszy, abyśmy potrafili docierać do dusz. Podstawową sprawą jest nie to, co my mówimy, lecz to, co mówi Bóg do nas i przez nas.
  • św. Siostra Faustyna Kowalska

    św. Siostra Faustyna Kowalska

    Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym, niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

POGRZEB KATOLICKI

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna (por. 2Mch 12,43-45)

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • kartę informacyjną z zakładu pogrzebowego (z datą, miejscem i godziną pogrzebu)
  • zaświadczenie o przyjęci Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala,
  • pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał, jeśli nie jest z terenu naszej parafii.

 

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.), dlatego należy wcześniej zadbać o przystąpienie do spowiedzi św.

Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych. Chwalebnym zwyczajem jest Msza św. w miesiąc po pogrzebie, w kolejne miesiące, w rok po pogrzebie i kolejne rocznice oraz Msze św. gregoriańskie (Msza św. za Zmarłego przez 30 kolejnych dni).