ul.Wejherowska 1 ,
84-110 Krokowa

 • św. Jan Paweł II

  św. Jan Paweł II

  Zawsze miałem dylemat: Co czytać? Starałem się wybierać to, co najistotniejsze. Tyle rzeczy się publikuje. Nie wszystkie są wartościowe i pożyteczne. Trzeba umieć wybierać i radzić się, co czytać.
 • Ojciec Święty Franciszek

  Ojciec Święty Franciszek

  Wiara ze swej natury wymaga wyrzeczenia się chęci natychmiastowego posiadania[...], jest zaproszeniem, by otworzyć się na źródło światła, szanując tajemnicę Oblicza, które zamierza objawić się osobiście i w odpowiednim czasie.
 • św. Matka Teresa z Kalkuty

  św. Matka Teresa z Kalkuty

  Cisza daje nam nowe spojrzenie na wszystko. Potrzebujemy ciszy, abyśmy potrafili docierać do dusz. Podstawową sprawą jest nie to, co my mówimy, lecz to, co mówi Bóg do nas i przez nas.
 • św. Siostra Faustyna Kowalska

  św. Siostra Faustyna Kowalska

  Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym, niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Remont Kościoła

Inwestycja – remont Kościoła –

przewidziana jest do realizacji w latach 2016 – 2018 r.

rozpoczęcie prac - 2017 r.

 

Zakres prac jest następujący:

 

Krypty podziemne:

- oczyszczenie powierzchni i uzupełnienie spoin na powierzchni podłogi, sufitu i ścian krypty

Wykonanie schodów:

- wykonanie schodów z poziomu posadzki parteru do poziomu chóru (h.3,3m), w dwóch wieżach. L=9m x1,2m x 2 wieże

- wykonanie schodów z poziomu chóru do poziomu dzwonnicy (h.5,35m) w jednej wieży, L=15 m x 1,2 m

- wykonanie schodów z poziomu dzwonnicy na dach wieży (w dwóch wieżach) 43m2 x2 wieże 86m2

Wykonanie witraży:

- wykonanie witraży w nawie głównej oraz zakrystii 16 szt. (788x383 cm), 16x 3m2 = 48m2

- wykonanie witraży ,,balkonowych” na I piętrze od strony południowej i północnej (69x209,5 cm) 2x 1.45m2 = 2,9 m2

- wykonanie witraży nad zakrystią na elewacji wschodniej 69x195 cm = 1,35m2

Wykonanie osiatkowań i żaluzji w otworach wież:

- wykonanie osiatkowań i żaluzji w otworze na elewacji frontowej 70x270cm = 1,9 m2

- wykonanie osiatkowań i żaluzji w otworach na wieżach, na poziomie dzwonnicy od strony północnej, południowej, wschodniej i zachodniej 70x330cm = 2,31m2 x8 szt. = 18,5m2

- wykonanie osiatkowań i żaluzji w otworach na wieżach nad dzwonami 45x260cm = 1,17m2 x 8 szt. = 9.36m2

Prezbiterium:

- modernizacja posadzki prezbiterium – zmiana posadzki z drewnianej na kamienną 11,90 x 7,20m = 85,7m2, gr. 4 cm.

Elewacje:

- modernizacja (oczyszczanie, uzupełnianie ubytków) całej elewacji zewnętrznej z gzymsami

- oczyszczanie, uzupełnianie ubytków w cegle, uzupełnienie ubytków w spoinie, scalanie kolorystyczne, hydrofobizacja. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, usuniecie mchów, porostów i grzybów, wzmocnienie zdezintegrowanej cegły, wymiana cegieł o wysokim stopniu destrukcji. Rusztowania na okres prac, materiały wynagrodzenia, zakwaterowanie, dojazdy

- rynny z blachy tytanowo - cynkowej

- rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej

Dach:

- wymiana krycia wieżyczek z blachy tytanowo – cynkowej 2x 10,3m2 = 20,6m2

- remont dachu poprzez częściową wymianę krokwi

Teren:

- montaż oświetlenia elewacji frontowej z posadzki

- przebudowa placów i chodników utwardzonych kostką granitową wokół kościoła wraz z montażem systemu drenarskiego

 

"Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera,

kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. 

Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce,

nie żałując i nie czując się przymuszonym,

albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. 

A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski,

tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem,

bogaci byli we wszystkie dobre uczynki." (2 Kor. 9, 6-8)

 

Możesz wesprzeć remont naszego kościoła poprzez:

 

modlitwę o pomyślne prace budowlane,
wsparcie finansowe do puszek,
darowizny na rzecz remontu kościoła

tzw. darowizna na cele kultu religijnego.

 

Darowizna na cele kultu religijnego

Najpopularniejszym sposobem przekazywania środków pieniężnych,

jest dokonanie darowizny na cele kultu religijnego.

Aby móc ją rozliczyć w rocznym PIT, trzeba spełnić kilka wymogów,

o których mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odliczenie od dochodu przysługuje od kwoty poczynionej darowizny,

jednak nie wyższej niż 6 % rocznego dochodu podatnika

(dotyczy osób fizycznych)

i 10% rocznego dochodu (dotyczy osób prawnych).

Musimy pamiętać, że do limitu tego włączamy również wydatki

na cele związane np. z krwiodawstwem czy innymi organizacjami.

Ważny jest cel darowizny, który musi dotyczyć wydatków związanych z kultem religijnym,

czyli na przykład remontami kościołów…

Należy pamiętać, iż do sumy tej nie wlicza się wydatków

na działalność charytatywno-opiekuńczą,

ani 1% jaki przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

JAK PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

 

KROK 1 - Darczyńca, zgodnie z przepisami ustaw podatkowych,

musi wpłacić na rachunek bankowy obdarowanego

(kościelnej osoby prawnej).

Nie jest możliwe przyjęcie darowizny w formie gotówkowej.

KROK 2 - Darczyńca musi otrzymać od obdarowanego pokwitowanie odbioru darowizny. Pokwitowanie to powinno mieć określoną treść: zawierać oświadczenie o potwierdzeniu odbioru darowizny przez obdarowanego, oznaczenie osoby darczyńcy, jak i obdarowanego, wskazanie tytułu darowizny, określenie daty i miejsca przyjęcia darowizny, podpis osoby uprawnionej do przyjęcia darowizny w imieniu kościelnej osoby prawnej.

KROK 3 - W zeznaniu za dany rok podatkowy darczyńca może odliczyć całą kwotę darowizny.

W załączniku PIT/O musi dodatkowo w części D

ujawnić dane identyfikacyjne i adres obdarowanego

oraz kwotę darowizny.Ofiary można przekazać na konto:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

ul. Wejherowska 1

84-110 Krokowa

Numer konta bankowego:

92 8349 0002 0009 7749 2000 0010

 

Wyrażamy głęboką nadzieję, że nasza prośba

spotka się z zainteresowaniem i poparciem.

Bóg zapłać…

ks. Mariusz Kiniorski CR