ul.Wejherowska 1 ,
84-110 Krokowa

 • św. Jan Paweł II

  św. Jan Paweł II

  Zawsze miałem dylemat: Co czytać? Starałem się wybierać to, co najistotniejsze. Tyle rzeczy się publikuje. Nie wszystkie są wartościowe i pożyteczne. Trzeba umieć wybierać i radzić się, co czytać.
 • Ojciec Święty Franciszek

  Ojciec Święty Franciszek

  Wiara ze swej natury wymaga wyrzeczenia się chęci natychmiastowego posiadania[...], jest zaproszeniem, by otworzyć się na źródło światła, szanując tajemnicę Oblicza, które zamierza objawić się osobiście i w odpowiednim czasie.
 • św. Matka Teresa z Kalkuty

  św. Matka Teresa z Kalkuty

  Cisza daje nam nowe spojrzenie na wszystko. Potrzebujemy ciszy, abyśmy potrafili docierać do dusz. Podstawową sprawą jest nie to, co my mówimy, lecz to, co mówi Bóg do nas i przez nas.
 • św. Siostra Faustyna Kowalska

  św. Siostra Faustyna Kowalska

  Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym, niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Intencje mszalne

Intencje Mszalne 

SOBOTA - 12.06.2021r. Niepokalanego Serca NMP

 Godz. 6.30 – za + Romana Folekner – gr. 8

         14.00 – Ślub: Lemke i Goyke

         18:00 – o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Matki chrzestnej

         18.00 – w int. Niewiast z Drugiej Róży ze Sławoszyna z okazji Święta Patronalnego

XI NIEDZIELAZWYKŁA13.06.2021r.

Godz. 7.30 – za ++ Annę, Brunona Szymańskich, Jana, Leokadię Marszewskich

          9.00 – za ++ ojca Jana w r. śm., mamę Alfrydę i brata Kazimierza

          9.00 – ŚWIECINOza ++ z rodziców i brata

        10.30– za ++ Franciszka Drafz i Annę Kocur

        12.00 – za ++ rodziców Antoniego i Bronisławę Grubba,

                     Antoniego i Marię Kujawskich

                  Chrzest: Mudlaff

        18.00 1) o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Róży Mężczyzn z Goszczyna

                         i w int. mieszkańców Goszczyna z okazji wspomnienia Patrona św. Antoniego

                     2)  za + Romana Foelkner – gr. 9

14.06 - 20.06.2021 r.

PONIEDZIAŁEK - 14.06.2021r.

 Godz. 6.30 – za + Damiana Mudlaff w 7 r. śm., Zbigniewa Mudlaff

           6.30 – za + Adama Roeske w r. śm.

         18.00 – za + Romana Foelkner – gr. 10

         18.00 Zbiorowa za zmarłych:

                              1) Mirosławę Pomieczyńską w r. śm., Marię, Stefana, Zbigniewa Pomieczyńskich,

                                  Mirosława Usnyk, Mirosława Jeka

                              2) Antoniego Skwiercz, Helenę, HenrykaKuptz, zmarłych z obojga stron

                              3) Leona i Stanisławę Malottki oraz Alojzego i Janinę Koss

                              4) Brygidę i Pawła Mielewczyk

                              5) Stanisławę Kłósek w 2 r. śm.

                              6) Grzegorza Pieper w 1 r. śm.,

                              7) Bernadetę Gąska- od uczestników pogrzebu

                              8) Rafała Blar – od uczestników pogrzebu

                              9) Wandę Karczewską – od uczestników pogrzebu

                            10) Zbigniewa Baranowskiego – od uczestników pogrzebu

                            11) Reginę Bober – od uczestników pogrzebu

                            12) Andrzeja Kuhn – od uczestników pogrzebu

                            13) Halinę Korthals – od uczestników pogrzebu

                            14) Stanisława Liss, Jerzego Szymańskiego, Kurta Orzeł, Zygmunta Pstrong,

                                   Genowefę, Henryka Lewandowskich, Henryka Bakowicz, Jadwigę Orzeł

WTOREK- 15.06.2021r.

Godz. 6.30 – za ++ Jadwigę, Stanisławę, Jana Koziczkowskich, Zofię i Zygmunta Radtke,

                       Franciszka Jeka, Gertrudę, Edmunda, Zbigniewa Szreder, Jerzego Andrzejczak

          6.30 – za + Romana Foelkner – gr. 11

        18.00 – za ++ Beatę Miłosz w r. śm., i ur. oraz Monikę, Leona i Jana Pienszka

        18.00 – za + + Wandę, Edmunda, Kazimierza, Edmunda i Adama Nowak

ŚRODA-16.06.2021r.

 Godz. 6.30 – za + Romana Foelkner – gr. 12

           6.30 – za ++ Sławomira Budnik, Marię i Łukasza Budnik

           9.00 Zbiorowa do MB Nieustającej Pomocy:

                          1) w int. Dobroczyńców Parafii i Zgromadzenia Zmartwychwstańców

         18.00 – za + Urszulę

         18.00 Zbiorowa do MB Nieustającej Pomocy:

                           1) o zdrowie i Boże błog. dla Marii i Andrzeja w 1 rocznicę ślubu

                           2) w int. Piotrusia i Martynki w 1 rocznicę Komunii Świętej

CZWARTEK – 17.06.2021r.

Godz. 6.30 –za ++ Wojciecha i Zofię Kreft

            6.30 – za + Piotra Krystkiewicza w 4 r. śm.

         18.00 – dziękczynno-błagalna w int. Janusza w rocznicę urodzin i całej Rodziny

         18.00 – dziękczynno-błagalna w int. Franciszka i Danuty Głuchaczka w 48 rocznicę ślubu

         18.00 – za + Romana Foelkner – gr. 13

PIĄTEK - 18.06.2021r.

 Godz. 6.30 – za ++ Willego w r. śm., Władysławę i ++ z rodziny

           6.30 – za + Romana Foelkner – gr. 14

         18.00 – za + Annę Rzepa, Jana Dominik w 20 r. śm., ks. Bogdana Pulczyńskiego w 3 r. śm.,

         18.00 Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego:

                            1) Bernadetę Rambiert w r. śm., Czesława i Rozalię, ++ szwagierki

                            2) Jana Rohraf (im.)

                            3) Bernadetę Gąska – int. od uczestników pogrzebu

                            4) Rafała Blar – int. od uczestników pogrzebu

                            5) Wandę Karczewską – int. od uczestników pogrzebu

                            6) Zbigniewa Baranowskiego - int. od uczestników pogrzebu

                            7) Reginę Bober - int. od uczestników pogrzebu

                            8) Andrzeja Kuhn - int. od uczestników pogrzebu

                            9) Halinę Korthals - int. od uczestników pogrzebu

                          10) Eugeniusza Popławskiego w 30 dniu od pogrzebu

SOBOTA - 19.06.2021r.

 Godz. 6.30 – za ++ Władysława, Lucynę, Dariusza Salawa

           6:30 – za ++ siostrę Annę (ur.), Zbigniewa Trzcińskich

         15.30 – Ślub: Wittstok i Maciszka

         18:00 – za ++ Zofię Kreft w 5 r. śm., Wojciecha i Wiesławę Roeske

         18.00 – za + tatę Kazimierza Baran

         18.00 – za + Romana Folekner – gr. 15

XII NIEDZIELAZWYKŁA20.06.2021r.

Godz. 7.30 – za ++ Annę, Brunona Szymańskich, Kazimierza Pieper

          9.00 – za ++ Jana Wendt, Jana Rohda

          9.00 ŚWIECINO za ++ rodziców, Teresę Konieczną, brata Bolesława

         10:30 dziękczynna za posługę ks. wikariusza Bogdana

         10.30 – za + Marię Adamek

         12.00 – za ++ Brunona (ur.), Cecylię, Zygmunta, Anielę Minga

         15:30 BIERZMOWANIE

         18.00 – Stefanię Ruta (ur.)

         18.00 – za + Romana Foelkner – gr. 16

         18.00 – dziękczynno-błagalna w int. Mariusza z okazji 50 rocznicy urodzin