INFO:

ul.Wejherowska 1 ,
84-110 Krokowa

(58) 673 71 19 | (58) 673 70 14
swkatarzyna@petrus.opoka.org.pl

 • św. Jan Paweł II

  św. Jan Paweł II

  Zawsze miałem dylemat: Co czytać? Starałem się wybierać to, co najistotniejsze. Tyle rzeczy się publikuje. Nie wszystkie są wartościowe i pożyteczne. Trzeba umieć wybierać i radzić się, co czytać.
 • św. Jan Paweł II

  św. Jan Paweł II

  Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. A kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.
 • Ojciec Święty Franciszek

  Ojciec Święty Franciszek

  Wiara ze swej natury wymaga wyrzeczenia się chęci natychmiastowego posiadania[...], jest zaproszeniem, by otworzyć się na źródło światła, szanując tajemnicę Oblicza, które zamierza objawić się osobiście i w odpowiednim czasie.
 • św. Matka Teresa z Kalkuty

  św. Matka Teresa z Kalkuty

  Cisza daje nam nowe spojrzenie na wszystko. Potrzebujemy ciszy, abyśmy potrafili docierać do dusz. Podstawową sprawą jest nie to, co my mówimy, lecz to, co mówi Bóg do nas i przez nas.
 • św. Siostra Faustyna Kowalska

  św. Siostra Faustyna Kowalska

  Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym, niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Intencje mszalne

Intencje Mszalne 

SOBOTA - 19.05. 

Godz.   6.30 - dzięk. - błag. w 1 r. święceń kapłańskich ks. Grzegorza Kościelniaka  

             7.00 - za ++ Wandę, Klemensa Komkowskich 

           17.00 - za + Bronisławę Tempską - greg. 19 

           18.00 - za ++ męża Henryka i Klarę Karsznia

NIEDZIELA - 20.05.  Zesłanie Ducha Świętego  

Godz.   7.15 - 1) za ++ Członkinie I Róży Kobiet ze Sławoszyna

                        2) za ++ Jana Pieper Teodorę, Jana Piekarskich

             8.45 - 1) za ++ Pelagię, Jana Styn

                        2) za ++ Edmunda Marszall oraz ++ z rodziny Marszall i Okoń

           10.30 - za ++ rodziców obojga stron

           12.00 - za + Edmunda Pecz

           17.00 -  za + Bronisławę Tempską - greg. 20 

           14.00 - Świecino - w int. Bogu wiadomej

21.05. - 27.05.2018 r.

PONIEDZIAŁEK- 21.05.                               

Godz.   6.30 - za + tatę Henryka Kiniorskiego (ur.)

             7.00 - dzięk. - błag. Róży Matek z Łętowic   

           17.00 - za + Bronisławę Tempską - greg. 21

           18.00 - zbior. za ++  

                         1) Joannę (im.) i Antoniego Koszałka

                         2) Romana Reszke w 3 r. śm.

                         3) Annę (ur.) Jana Smektała, Annę, Kazimierza Petke

                         4) Walerię Żelek (ur.) i Stefanię Pal (ur.)

                         5) Leszka Jurczyk - od uczestników pogrzebu  

                        6) Konrada Trepczik w 16 r. śm.  i Leokadię Trepczik

                         7) Helenę (im.) Henryka Kuptz, Antoniego Skwiercz

                              i ++ z obojga stron

                         8) Mariannę Mikos - od uczestników pogrzebu

                         9) Zenona Maciejewskiego - od uczestników pogrzebu

                       10) Łucjana Zelewskiego (ur.)

                       11) Członków Polskiego Stronnictwa Ludowego:

                             Janinę Abraham, Juliusza Abraham,

                             Danutę Dębicką, Kazimierza Dębickiego, Ludwika Gąskę,  

                             Henryka Doering, Genowefę Góral, Stefana Góral,

                             Alfonsa Maciejewskiego, Henryka Mikos

                      12) z rodziny Ceynowa

                      13) rodziców Monikę i Józefa, Wandę i Edmunda,

                            Zofię Lewińską oraz z rodziny Styn i Nowak

                      14) Martę, Józefa Gajda, Henryka Kiniorskiego, Tadeusza Kirszling,

                            Annę Pankiewicz, Zofię Boradyn, Apolonię Młynarczyk,             

                            Eugeniusza Wszałek, Małgorzatę, Ryszarda Detlaf, Zygfryda Białk,        

                            Marię, Włodzimierza Glimasińskich, Teresę Kotwica, Marię Białk

WTOREK - 22.05. 

Godz.   7.00 - za + Mariannę i ++ z rodziny Mikos - int. od szwagra Czesława z rodziną 

           17.00 - za + Bronisławę Tempską - greg. 22

           18.00 - za ++ Szczepana Draws w 10 r. śm. i Marię w 1 r. śm.

ŚRODA - 23.05. 

Godz.  7.00 - za + Teresę Wenta z ok. Dnia Matki

           8.45 - zbior. do M.B.N.P. –

                                 1) o szczęśliwą operację i szybki powrót do zdrowia dla Basi

                                 2) dziękując za otrzymane dary z prośbą o opiekę M. B. dla całej rodziny

                                 3) w int. Bogu wiadomej

                                 4) o potrzebne łaski na czas remontu Kościoła

          17.00 - za + Bronisławę Tempską - greg. 23

         18.00 - zbior. do M.B.N.P. –

                                1) o opiekę M. B. dla mamy Urszuli i Edyty

                                2) o zdrowie i opiekę M. B. dla mamy Małgorzaty, Kazimiery i Bronisławy

                                3) o zdrowie dla Ani   

                                4) o zdrowie i szczęśliwą pielgrzymkę dla Krystyny          

                                5) dziękując za otrzymane dary z prośbą o opiekę M. B. dla całej rodziny

                                6) w int. Bogu wiadomej

                                7) o potrzebne łaski na czas remontu Kościoła

CZWARTEK - 24.05. 

Godz.   7.00 - za ++ Marię Kuchnowską, Agnieszkę Ceynowa z ok. Dnia Matki 

            8.45 - o Boże błogosławieństwo  dla społeczności Gimnazjalnej

                        w 8 r. nadania imienia Jana Pawła II

           17.00 - za + Bronisławę Tempską - greg. 24  

           18.00 - za ++ Agnieszkę, Stefana Orzeł 

 PIĄTEK - 25.05. 

Godz.   6.30 - za + Stefanię Nadolską

             7.00 - za + Urszulę Daról

           16.00 - chrzest

           17.00 - za + Bronisławę Tempską - greg. 25  

           18.00 - za ++ Wandę, Władysława, Bogdana Wendt i Lecha Samsoniuk

SOBOTA - 26.05. 

Godz.   6.30 - za ++ męża Kazimierza Kosiedowskiego w r. śm. i szwagra Jana

             7.00 - za ++ Jadwigę, Jana Semmerling i Józefę, Jana Sosnowskich

             7.30 - za + Bronisławę Tempską - greg. 26  

           17.00 - za ++ Elżbietę, Antoniego, Bronisława Dettlaff

           18.00 - za + Mariana Garlickiego w 16 r. śm.  

19.30 - Świecinoza ++ z rodziny Wittstok i Kołodzik

NIEDZIELA - 27.05.  Najświętszej Trójcy   

Godz.   7.15 - 1) za ++ Annę, Brunona Szymańskich

                       2) za ++ Alfrydę, Elżbietę  z ok. Dnia Matki oraz teścia Antoniego (ur.) 

             8.45 - 1) za + Bogdana Dąbrowskiego w r. śm. 

                       2) za ++ Anielę w 36 r. śm. Annę, Antoniego Szymańskich 

           10.30 - za ++ Józefę, Franciszka Rutha 

           12.00 - dzięk. - błag. z prośbą o Dary Ducha Św. w 29 r. chrztu św. Karoliny  

           17.00 - 1) za ++ Martę, Waleriana Maciszka 

                       2) za + Bronisławę Tempską - greg. 27